Jestem pedagogiem specjalnym, doktorem nauk humanistycznych. Pracuję na stanowisku adiunkta w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego. Do niedawna pracowałem też w Dolnośląskiej Szkole Wyższej.

Od ponad 15 lat zajmuję się zjawiskiem używania substancji psychoaktywnych przez młodzież. Wcześniej interesowały mnie zagadnienia resocjalizacji. Badałem też stres i wypalenie zawodowe pedagogów. Metodologia badań ilościowych to moja mocna strona - szczególnie zaś statystyka z komputerem. Badania jakościowe  - entuzjazmu nie przejawiam. Bliżej mi do biologii niż do humanistyki. Bardziej ciekawi mnie psychologia niż socjologia. Obecnie moja praca naukowa skoncentrowana jest na zjawisku resilience oraz neurogenetycznych źródłach zaburzeń w zachowaniu.

  


Statystyka odwiedzin